Denne persondatapolitik gælder for
Dahvid Hvidevarer
CVR nr.: 29138621
Industrivej 29C
WTC Office 3.02
4000 Roskilde

Hvilke oplysninger behandles og til hvilke formål?

Når du besøger vores webshop, har du mulighed for at godkende en række cookies, som er nøjere beskrevet her. Disse oplysninger omfatter bl.a. din browsertype, din IP-adresse, din adfærd og informationer om din computertype (herefter ”Cookiedata”). Cookiedata bruger vi generelt til at forbedre vores webshop, skaffe viden om kundepræferencer, forbedre konverteringen på vores hjemmeside og foretage målrettet markedsføring, så vores kunder får de mest relevante tilbud. Derudover er det med til at gøre det lettere for dig at handle hos os, næste gang du besøger vores webshop.

Når du handler hos os, indsamler vi kontaktoplysninger og betalingsoplysninger på webshoppen med henblik på at gennemføre dine køb, herunder fakturering og forsendelse af dine varer, og behandles således som led i opfyldelse af en aftale.

Derudover vil oplysninger som navn, interesseområde og e-mailadresse blive anvendt med henblik på at udsende nyhedsbreve til dem, som har samtykket hertil. Personoplysningerne behandles således, fordi vi har en legitim interesse heri.

Vi beder dig ikke om at oplyse følsomme personoplysninger i din kontakt med os via vores webshop. Følsomme personoplysninger omfatter oplysninger om race, etnicitet, religion eller filosofisk overbevisning, seksuel orientering, helbred, politisk standpunkt, bankoplysninger eller fagforeningstilhørsforhold.

Hvornår sker der databehandling?

Indsamling, registrering og behandling af data sker ved gennemførelse af køb i vores webshop, tilmelding til nyhedsbrevet og ved dialog, markedsføring og korrespondance af kunder og samarbejdspartnere.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke således, at du er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren og de ansatte i Dahvid Hvidevarer A.m.b.a. har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på Dahvid.dk er Dahvid Hvidevarer A.m.b.a. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Hvem deler vi oplysningerne med?

Når du køber et produkt via vores webshop og får produktet udleveret i en af vores fysiske butikker, videregives dine kontaktoplysninger til den butik, som håndterer dit køb med henblik på at udlevere produktet til dig. I nogle tilfælde sker videregivelsen også med henblik på at oprette en serviceaftale mellem dig og butikken, f.eks. hvis du køber en ny vaskemaskine på webshoppen og ønsker hjælp til at få den leveret og monteret af en af vores forhandlere.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores tjenester bedst muligt. Disse eksterne leverandører kaldes databehandler og behandler i visse tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandler behandler kun dine personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandler og iht. til denne datapolitik.

Indkøbsforeningen Dahvid Hvidevarer A.m.b.a. administrerer vores it-løsninger og får i den forbindelse som databehandler adgang til de personoplysninger, vi registrerer om dig.
Vi benytter eksterne leverandører til bl.a. opbevaring af data og udvikling og drift af hjemmesiden og webshoppen. I den forbindelse overlades dine personoplysninger til følgende eksterne leverandører:

Standoutmedia A/S
Strandlodsvej 6
2300 København S
info@standoutmedia.dk

Standoutmedia A/S foretager bl.a. hosting af vores hjemmeside samt kunde- og ordredatabaser, og fungerer således som databehandler i disse henseender. Der er indgået databehandleraftale med Standoutmedia A/S.

Hvor længe behandles oplysningerne?

Vi behandler dine oplysninger, så længe der er et sagligt formål hermed.

Vi opbevarer dine oplysninger, registreret i forbindelse med markedsføring, herunder tilmelding til vores nyhedsbrev, indtil du frabeder dig sådanne henvendelser. Dahvid Hvidevarer A.m.b.a. sletter løbende inaktive brugere fra e-maildatabasen. En bruger bliver inaktiv, så snart brugeren ikke har åbnet eller på anden måde interageret med de seneste 10 nyhedsbreve.

Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger omkring køb af varer hos os i det omfang lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med bogføringsdata omfattet af bogføringsloven. Ønsker du dine personoplysninger slettet tidligere, kan dette gøres ved at rette henvendelse til os.

Datasikkerhed

Vi har regler og procedurer for datasikkerhed, således de indsamlede data nyder beskyttelse mod tab, ændring eller misbrug.

Vores data er beskyttet bag firewall og af antivirus programmer. Disse systemer vil kunne opdage, rapportere, undersøge og dokumentere brud på sikkerheden.

Sker der er brud på sikkerheden, vil Datatilsynet blive underrettet indenfor 72 timer efter tidspunktet for konstateringen af brud på persondatasikkerheden. Desuden vil de registrerede personer uden unødig forsinkelse blive underrettet om bruddet.

Dine rettigheder

Som registreret hos Dahvid Hvidevarer har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Du kan også til enhver tid få berigtiget, slettet eller begrænset behandlingen af dine data samt gøre indsigelse mod behandlingen af disse. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Dahvid Hvidevarer A.m.b.a. via e-mail webordre@Dahvid.dk.

Cookies

Når du besøger Dahvid.dk, indsamler vi oplysninger om dig via cookies. Flere af disse oplysningerne videregives til tredjepart. Læs mere i vores cookiepolitik her: https://www.Dahvid.dk/cookie-politik

Klageadgang

Du har mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet via følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Læs mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside her: www.datatilsynet.dk.

Senest opdateret d. 01.04.21